<je:styleLink>

Control slouží k vypsání odkazu na soubor se styly do stránky. Control řeší situaci, kdy adresu není možné uvést absolutně – obvykle kvůli umístění ve virtuálním adresáři na vývojovém serveru – ale ani relativně – např. jsou přepisována URL.

<je:styleLink runat="server" href="assets/css/main.css" />

Atributy

  • href povinný [cesta k souboru se stylem]

    Uvádí se absolutně z kořene aplikace. Pokud cesta není uvedena absolutně, control ji beze změny přepíše ven – chová se pak tedy jako obyčejná HTML značka <link>.

  • media nepovinný [string]

    Hodnota atributu je přenesena do výstupního HTML. Pokud atribut není uveden, vypíše se hodnota all.

  • type nepovinný [string]

    Slouží k uvedení typu připojeného stylu. Není-li atribut uveden, JellyPot do stránky vypíše odkaz v podobě <link rel="stylesheet" href="style.css">. HTML5 v takovém případě předpokládá, že se jedná o CSS, a není to třeba blíže specifikovat. Pokud je generovaný dokument v nějakém starším standardu, např. v XHTML, měla by být hodnota atributu type uvedena (type="text/css").

Příklad

<je:style runat="server" href="/assets/css/main.css" />

Pokud web běží ve virtuální složce na lokálním vývojovém serveru localhost/example, dostaneme

<link rel="stylesheet" href="/localhost/example/assets/css/main.css">

Když pak web přesuneme do ostrého provozu na www.example.com, dostaneme

<link rel="stylesheet" href="/assets/css/main.css">

(Předpokládáme, že v ostrém provozu aplikace běží v rootu virtuálního adresáře.)

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.