<je:langContainer>

Control umožňuje vypsat část stránky v jiném než aktuálním jazyce nebo zobrazit obsah jen v některé jazykové mutaci.

<je:langContainer runat="server" lang="en">
  <!-- Vypsaný obsah bude vždy v angličtině, nehledě na aktuální jazyk -->
</je:langContainer>
<je:langContainer runat="server" forLang="en, fr">
  <!-- Vypsaný obsah bude zobrazen jen v anglické a francouzské jazykové mutaci -->
</je:langContainer>

Atributy

  • forLang nepovinný

    Systémové jméno jednoho nebo více jazyků (v tomto případě se jména jazyků oddělují čárkou). Obsah controlu bude zobrazen jen v uvedených jazycích, pro ostatní jazyky bude obsah skrytý.

  • lang nepovinný

    Systémové jméno jazyka uvedené v atributu name tagu LanguageSite.config, ve kterém má být obsah vypsán. Lze uvést hodnotu current pro aktuální jazyk.

Příklad

V uvedeném příkladu se na stránce článku vždy vypíše anglické shrnutí, bez ohledu na aktuální jazyk:

<je:langContainer runat="server" lang="en">
  <h2>English summary</h2>
  <je:item runat="server" field=".summary" />
</je:langContainer>

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.