Pagemap.config

Konfigurační soubor Pagemap.config slouží pro popis struktury webu – informace o struktuře se používá zejména pro zvýrazňování položek a skupin menu pomocí atributu mark controlů <je:aVar><je:a> (popřípadě <je:elem>). Konfigurační soubor Pagemap.config musí být umístěn v rootu virtuálního adresáře webu.

Základní struktura souboru je následující:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<JellyPotDef xmlns="urn:Bet:ns:JellyPot:PagemapConfig">
  <SiteMap>
    <Page />
    <Virtual />
  </SiteMap>
</JellyPotDef>

Sekce SiteMap

Sekce slouží pro popis stromové struktury webu. Sekce je nepovinná.

Page

Element Page představuje jednu stránku webu, která je dostupná pod konkrétní URL adresou. Stránka může obsahovat další (pod)stránky, které jsou hierarchicky pod ní.

 • href nepovinný [cesta ke stránce]

  Cesta k .aspx šabloně stránky uvedená absolutně z rootu virtuálního adresáře webu.

Virtual

Element Virtual představuje tzv. virtuální stránku. To je stránka, které neodpovídá žádný .aspx soubor a není dostupná pod žádnou URL adresou. Fakticky tedy neexistuje, ale ve struktuře webu má své logické místo. Typicky se objevuje v situacích, kdy je potřeba logicky seskupit více stránek dohromady tak, že seskupené stránky nemají žádnou nadřazenou stránku.

 • name povinný [string]

  Jméno skupiny stránek. Jméno musí být v rámci celého elementu SiteMap jedinečné.

Příklad

Viz Menu.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.