Paths

Slouží k určení složek pro uložení souborů a obrázků nahrávaných přes administrační rozhraní. Soubory a obrázky jsou ve výchozím nastavení nahrávaný do podsložek složky upItems v rootu webu, viz Složky pro upload souborů z administračního rozhraní.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<JellyPotDef xmlns="urn:Bet:ns:JellyPot:RuntimeConfig">
  ...
  <Settings>
    ...
    <Paths>
      <UpItems path="..." mapTo="..." />
      <Files path="..." mapTo="..." />
      <Imgs path="..." mapTo="..." />
      <Data path="..." />
      <Temp path="..." />
      <Trash path="..." />
    </Paths>
    ...
  </Settings>
  ...
</JellyPotDef>

Elementy

 • UpItems – umístění složky upItems. Tag UpItems změní umístění celé složky, včetně všech podsložek (tzn. files, imgs, data, temp a trash).
 • Files – umístění složky souborů,
 • Imgs – umístění složky obrázků,
 • Data – jen XML verze – umístění složky pro datové soubory,
 • Temp – umístění složky pro dočasné umístění souborů během jejich uploadu a zpracování,
 • Trash – umístění složky pro vymazané soubory a obrázky.

Cesty uvedené v elementech Files, Imgs, Data, TempTrash mají vždy přednost před cestou uvedenou v elementu UpItems. Všechny elementy jsou nepovinné – není tedy potřeba určovat umístění všech složek, ale jen těch, které nemají být ve svém výchozím umístění.

Atributy

 • mapTo nepovinný [relativní URL]

  Pokud cesta uvedená v atributu path leží mimo adresář webu, je nutné v atributu mapTo uvést URL, na kterou bude složka namapována. URL se uvádí relativně z rootu webu s počátečním a bez koncového lomítka. U složek data, temptrash se atribut neuvádí, protože není nutné (ani žádoucí), aby jejich obsah byl veřejně přístupný z internetu. Více v příkladu níže.

 • path povinný [cesta ke složce]

  Cesta k příslušné složce, musí být uvedena bez koncového lomítka. Cestu lze zadat těmito způsoby:

  • path="D:\localData\upItems" – úplná lokální cesta, začínající diskovou jednotkou
  • path="/uploads/imgs" – cesta zadaná absolutně z rootu webu
  • path="../../localData" – cesta zadaná relativně z rootu webu

Příklad

Na hostingu je potřeba umístit web do složky D:\someUser123\www, do které je směrován virtuální adresář webu. Nicméně zápis je povolen pouze do složky D:\someUser123\userData, která je z bezpečnostních důvodů mimo virtuální adresář. Aby bylo možné k souborům přistupovat, existuje virtuální URL uploads, přes kterou jsou soubory přístupné. Soubor

D:\someUser123\userData\someFile.txt

je tedy přístupný na URL

http://www.example.com/uploads/someFile.txt

Musíme tedy o tom systému JellyPot říct prostřednictvím nastavení v Runtime.config:

<Paths>
  <UpItems path="..\userData" mapTo="/uploads" />
</Paths>

Na FTP máme potom například tyto soubory:

D:\user123\userData\files\my.pdf
D:\user123\userData\imgs\picture.png

které jsou přístupné přes adresy:

http://www.example.com/uploads/files/my.pdf
http://www.example.com/uploads/imgs/picture.png

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.