Konfigurace – site

Konfigurační soubor site.config kromě definice datového modelu, jehož popis je umístěn v samostatné kapitole, obsahuje další nastavení, která s daty bezprostředně souvisí.

Project

Tag Project slouží k definici názvu projektu, tj. webu. V případě SQL varianty systému JellyPot slouží i k jednoznačné identifikaci dat v rámci databáze.

Languages

Element Languages slouží k definici jazyků resp. jazykových mutací, které web bude používat.

Formats

Element Formats slouží k definici vlastních formátů, na které se pak lze odkazovat z controlů <je:item>. Jednotlivé formáty se definují pomocí elementů Format vložených do obalujícího elementu Formats.