<je:content>

Control slouží k určení obsahu pro <je:region> definovaný v rámci master page. Obsah pro jeden <je:region> musí být určen nejvýše jedním controlem <je:content> – jinými slovy, každý z controlů <je:content> v dané stránce musí mít v atributu region uvedenu jinou hodnotu.

<je:content runat="server" forRegion="regionNameAsDefinedInMasterPage" />

Atributy

  • forRegion povinný [ID regionu]

    ID regionu, pro který tento control definuje obsah.

Příklad

/masters/main.master

...
<je:region runat="server" id="main" />
...

/cs/page.aspx

<je:master runat="server" href="~/masters/main.master" />
<je:content runat="server" forRegion="main">
    Tady je hlavní obsah a vloží se do regionu s id="main" v master page.
</je:content>

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.