<je:item>

Control slouží k vypsání hodnoty jednoho pole proměnné. Controlem <je:item> lze vypsat libovolné pole, včetně polí vnitřních. Hodnota je vždy vypsána v textové podobě. Pravděpodobně nejpoužívanější control systému JellyPot.

<je:item runat="server" field="someVariable.someField" />

Atributy

 • attributes nepovinný [definovaná syntaxe]

  Atribut umožňuje vypisovaný element doplnit libovolnými atributy:
  attributes="some-attribute: some value, another-attribute: different value"
  Pro hodnoty atributů lze použít interpolace:
  attributes="some-attribute: {someVariable.someField}"
  Některé znaky je třeba escapovat:

  Znak,:{}\"
  Escape sekvence\,\:\{\}\\&quot;
 • class nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu class.

 • container nepovinný [ID containeru, .prev, .next, .parent]

  ID containeru, který určuje kontejnerovou proměnnou controlu (viz Kontejnerování), případně modifikace proměnné (viz Vnitřní pole proměnných).

 • field nepovinný [název pole]

  Pole jehož obsah má být controlem vypsán. Název pole lze zadat absolutně (viz příklad níže) nebo relativně vzhledem ke kontejnetové proměnné (viz Kontejnerování).

 • format nepovinný [string]

  Formátovací řetězec nebo jméno formátu definovaného v sekci Formats souboru Site.config, podle něhož se vypisovaná hodnota zformátuje. Podorobnosti viz Formátování výstupu.

 • idForClient nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu id.

 • style nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu style.

 • tag nepovinný [string]

  Jméno tagu, do kterého bude vypsaný obsah uzavřen. Není-li uveden, bude obsah vypsán bez obalujícího tagu. Není-li atribut tag uveden a použití jiných atributů (např. class nebo style) přitom přítomnost obalujícího tagu vyžaduje, je použit tag span.

 • writeLang nepovinný [true, false]

  Pokud je true, k elementu se připojí atribut lang s hodnotou odpovídající aktuálnímu jazyku.

Lze také použít atributy HTML pro události myši a klávesnice (onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup). Jejich obsah je přímo přepsán do výstupu.

Příklad

Mějme proměnnou page typu Page:

<Var name="page" type="Page" />
...
<Type name="Page">
 <SimpleText name="title" />
 <Text name="text" />
</Type>

Její pole titletext vypíšeme do stránky. Pole je v tomto případě zadané celou cestou (tzv. absolutně):

<je:item runat="server" field="page.title" tag="h1" />
<je:item runat="server" field="page.text" />

Další, komplexnější příklady obsahují naši průvodci.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.