<f:item>

Control slouží pro předání hodnoty libovolného pole proměnné formuláři a jeho následnému zpracování. Control se používá zejména ve spojení s <f:collectionForm>; tam umožňuje do emailové šablony v textovém souboru snadno dostat nějakou hodnotu zadanout prostřednictvím administrace.

<f:item runat="server" field=".title" id="title" />

Control musí přijít do template formTemplate controlů <f:collectionForm> nebo <f:emailForm>.

Atributy

 • container nepovinný [ID containeru, .prev, .next, .parent]

  ID containeru, který určuje kontejnerovou proměnnou controlu (viz Kontejnerování), případně modifikace proměnné (viz Vnitřní pole proměnných).

 • field povinný [název pole]

  Pole, jehož obsah má být controlem předán do šablony v textovém souboru. Název pole lze zadat absolutně nebo relativně vzhledem ke kontejnetové proměnné (viz Kontejnerování).

 • id povinný [string]

  Jedinečné jméno controlu. Pod tímto jménem je obsah controlu dostupný v šabloně emailu. Zároveň je toto jméno použito jako jméno prvku ve formuláři, tj. je zapsáno do atributu name příslušného HTML elementu.

 • targetField nepovinný [jméno pole]

  Jméno pole prvku cílové kolekce, do kterého se uloží data formulářového prvku. (Cílová kolekce je určena atributem targetCollection controlů <f:emailForm> nebo <f:collectionForm>).

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.