<je:if>

Control slouží pro vypsání různého obsahu v závislosti na splnění dané podmínky – obvykle se testuje, zda je nějaké pole vyplněné nebo ne.

<je:if runat="server" condition=".trueOrNot">
 <then>Je to pravda</then>
 <else>Není to pravda</else>
</je:if>

Templates

 • <then> – obsah, který se vypíše do stránky, pokud zvolené pole není prázdné, resp. je splněná daná podmínka.
 • <else> – obsah, který se vypíše do stránky, pokud zvolené pole je prázdné, resp. není splněna daná podmínka.

Atributy

 • condition povinný [jméno pole, logický výraz]

  Jméno pole (nebo jména více polí spojená logickými operátory), které se testuje.

 • container nepovinný [ID containeru]

  Umožňuje uvést container, který určí kontejnerovou proměnnou controlu, viz Kontejnerování.

Vyhodnocování polí různých typů

TypPravdaNepravda
SimpleText, TextPole obsahuje alespoň jeden znak s výjimkou znaku bíléhoPole není vyplněno nebo je vyplněno jen bílými znaky
Date, DateTimePole je vyplněnoPole není vyplněno
Int, RealPole obsahuje hodnotu větší než 0Pole není vyplněno nebo je jeho hodnota menší rovna nula
File, Img, SimpleImgJe přiložen nějaký souborNení přiložen žádný soubor
Reference, ReferenceCollectionPole odkazuje na nějakou proměnnouPole neodkazuje na žádnou proměnnou
Collection, FileCollection, ImgCollectionKolekce obsahuje alespoň jeden prvekKolekce neobsahuje žádný prvek
BoolPole obsahuje hodnotu true – v administraci je zaškrtnutéPole obsahuje hodnotu false – v administraci není zaškrtnuté

Jazykově závislá pole jsou vyhodnocována v odpovídajícím jazyce.

Logické operátory

V atributu condition lze používat i logické operátory a vytvářet tak složitější testy, které obsahují více polí.

 • A & Band, logický součin – test je vyhodnocen jako pravda, pokud A i B jsou vyhodnoceny jako pravda
 • A | Bor, logický součet – test je vyhodnocen jako pravda, pokud alespoň A nebo alespoň B je vyhodnoceno jako pravda
 • ! Anegace – test je vyhodnocen jako pravda, pokud je A vyhodnoceno jako nepravda
 • (…)závorky – umožňují konstruovat složitější výrazy

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.