Site.config

Konfigurační soubor Site.config slouží především k deklaraci typů, proměnných a kolekcí daného webu – jinými slovy slouží k definici datového modelu. Kromě deklarací typů a proměnných se do něj zapisují deklarace s daty přímo související – tedy definice jazykůuživatelských formátů. Konfigurační soubor Site.config musí být umístěn v rootu virtuálního adresáře webu.

Pokud provozujete produkční a zároveň vývojovou verzi webu, pak na obou webech bývá soubor site.config zpravidla shodný. Naopak soubor runtime.config se zpravidla liší.

Základní struktura souboru site.config vypadá takto:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<JellyPotDef xmlns="urn:Bet:ns:JellyPot:SiteConfig">
  <Project />
  <Languages />
  <Formats />
  <Vars>
    <Group />
    <Var />
    <Collection />
  </Vars>
  <Types>
    <Type>
      <Bool />
      <Collection />
      <Date />
      <DateTime />
      <Decimal />
      <File />
      <FileCollection />
      <Img />
      <ImgCollection />
      <Int />
      <Reference />
      <ReferenceCollection />
      <SimpleImg />
      <SimpleText />
      <Text />
      <TinyText />
    </Type>
  </Types>
</JellyPotDef>

Stručný popis základních elementů

Úplný popis uvedených elementů je uveden v kapitolách Konfigurace – siteDatový model. Pokud se zde ztrácíte, zkuste naše průvodce, kde je vše vysvětleno na příkladech krok za krokem.

 • Collection nepovinný

  Deklarace kolekce, viz Collection.

 • Formats nepovinný

  Definice a pojmenování formátů především pro výpis polí typu <Date>, <Decimal>, <Text> ale i dalších. Podorobnosti viz element Formats a článek Formátování výstupu.

 • Group nepovinný

  Umožňuje seskupovat proměnné a kolekce pro přehlednější administraci, viz Group.

 • Languages nepovinný

  Definice jazykových mutací webu, viz element Languages a článek Jazyky.

 • Project povinný

  Název projektu, viz element Project.

 • Type nepovinný

  Deklarace jednoho typu, viz element Type.

 • Types povinný

  Sekce pro deklarace typů. Tento element nemá žádné atributy.

 • Var nepovinný

  Deklarace jedné proměnné, viz Var.

 • Vars nepovinný

  Sekce pro deklaraci proměnných a kolekcí. Tento element nemá žádné atributy.

Stručný popis elementů pro deklaraci polí proměnné

Úplný popis jednotlivých elementů je uveden v kapitole Datový model.

 • Bool nepovinný

  Pole typu <Bool> slouží pro uložení booleovských hodnot true a false.

 • Date nepovinný

  Pole typu <Date> slouží pro uložení data.

 • DateTime nepovinný

  Pole typu <DateTime> slouží pro uložení data s časovým údajem.

 • Decimal nepovinný

  Pole typu <Decimal> slouží pro uložení desetinného číselna.

 • File nepovinný

  Pole typu <File> slouží k uložení souboru.

 • FileCollection nepovinný

  Pole typu <FileCollection> slouží k uložení více souborů.

 • Img nepovinný

  Pole typu <Img> slouží pro uložení obrázku ve formátu JPG s možností jeho dalšího zpracování.

 • ImgCollection nepovinný

  Pole typu <ImgCollection> slouží pro uložení více obrázků ve formátu JPG s možností jejich dalšího zpracování.

 • Int nepovinný

  Pole typu <Int> slouží pro uložení celočíselné hodnoty.

 • Reference nepovinný

  Pole typu <Reference> slouží k vytvoření vztahu mezi proměnnými (jedna k jedné).

 • ReferenceCollection nepovinný

  Pole typu <ReferenceCollection> slouží k vytvoření vztahu mezi proměnnými (jedna k více proměnným).

 • SimpleImg nepovinný

  Pole typu <SimpleImg> slouží k uložení obrázku ve formátu JPG, PNG, GIF nebo SVG.

 • SimpleText nepovinný

  Pole typu <SimpleText> slouží pro uložení krátkého textu.

 • Text nepovinný

  Pole typu <Text> slouží pro uložení rozsáhlejších textů.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.