Konfigurace – runtime

Konfigurační soubor runtime.config obsahuje např. vazbu webu na domény, na adresáře pro ukládání souborů, či údaje pro odesílání mailů z mailových formulárů.

Admin

Tag definuje vlastnosti administračního rozhraní.

Domains

Element Domains slouží k určení názvů domén, pro které bude JellyPot aktivní a zároveň umožňuje definovat přesměrování mezi nimi. Jednotlivé domény se definují pomocí elementů Domain vložených do obalujícího elementu Domains.

EmailForms

V části EmailForms konfiguračního souboru Runtime.config se nastavují parametry odesílání dat z formulářů umístěných na stránkách webů.

Exceptions

Část Exceptions souboru Runtime.config určuje, jak se budou zpracovávat vzniklé výjimky: zda se má zpráva o výjimce zapsat do log souboru a/nebo odeslat emailem a jaká chybová stránka se má zobrazit.

Paths

Slouží k určení složek pro uložení souborů a obrázků nahrávaných přes administrační rozhraní. Soubory a obrázky jsou ve výchozím nastavení nahrávaný do podsložek složky upItems v rootu webu, viz Složky pro upload souborů z administračního rozhraní.

RunMode

RunMode určuje, které chybové situace jsou posouzeny jako výjimka. Způsob, jak je se tato výjimka následně zpracuje, je určen obsahem elementu Exceptions.

SecurePaths

V části SecurePaths konfiguračního souboru Runtime.config se definují tzv. zabezpečené cesty, které umožňují ukládat uploadované obrázky a soubory mimo virtuální adresář. Ty se pak servírují pomocí skriptu a je možné je tak zabezpečit před neoprávněným přístupem.

Uploads

Element slouží k nastavení parametrů pro upload obrázků a souborů v administračním rozhraní.