<f:errMsgs>

Control slouží pro vypsání chybových hlášek při validaci formuláře na straně serveru. Control chybové hlášky do kódu stránky vypíše jen pokud byl formulář odeslán uživatelem a při jeho validaci došlo k chybě. Jednotlivé chybové hlášky se definují u příslušných formulářových polí. Více o validaci viz Koncepty/Formuláře.

Control musí přijít do template formTemplate controlů <f:collectionForm> nebo <f:emailForm>.

Atributy

 • class nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu class.

 • itemFormat nepovinný [string, HTML, interpolace]

  Atribut slouží k formátování jednotlivých chybových hlášek. Text chybové hlášky je zastoupen interpolací {msg}. Ostré závorky HTML tagů se doporučuje kódovat do znakových entit.

 • separator nepovinný [string, HTML]

  Obsah atributu se vloží mezi jednotlivá chybová hlášení. Ostré závorky HTML tagů se doporučuje kódovat do znakových entit.

 • style nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu style.

 • tag nepovinný [HTML tag]

  Tag, kterým budou obalena všechna chybová hlášení. Výchozí je výpis textu bez tagu.

Lze také použít atributy HTML pro události myši a klávesnice (onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup). Jejich obsah je přímo přepsán do výstupu.

Příklad

Kompletní příklad je uveden v Koncepty/Formuláře.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.