Stránka „O autorovi“

Vytvoříme jednoduchou stránku s představením pisatele blogu a ukážeme si práci s obrázky.

Kompletní zdrojový kód příkladu najdete na https://github.com/JellyPot/tutorial/tree/01-02. Nebo máte-li nainstalovaný git, můžete ve své cvičné lokální složce JellyPot spustit příkaz
git init & git pull https://github.com/JellyPot/tutorial.git 01-02
(Jen si v takovém případě rozbalte jen samotný JellyPot bez boilerplate – to by vám pak git hlásil kolize.)

Začneme deklarací datového modelu. Na stránce budeme chtít mít:

 • jméno autora,
 • email,
 • foto,
 • text, kde se autor může představit.

Do Site.config přidáme následující typ:

...
<Types>
  ...
  <Type name="About">
    <SimpleText name="name" />
    <SimpleText name="email" />
    <Img name="photo">
      <Size name="original" />
      <Size name="thumb" width="250" height="350" />
    </Img>
    <TinyText name="text" />
  </Type>
  ...
</Types>
...

Vytvoříme také proměnnou tohoto typu:

...
<Vars>
  ...
  <Var name="about" type="About" />
  ...
</Vars>
...

Na rozdíl od předchozí kapitoly, kde jsme použili kolekci, nám zde stačí „jen“ proměnná. Blog má jen jednoho autora a tak údaje o něm stačí jednou.

Obrázky

V definici typu jsme kromě již dříve vysvětlených datových typů použili i <Img>. Dokonce jsme do něj zabalili elementy <Size>. Asi celkem očekávaně <Img> slouží k ukládání obrázků. <Size> pak zařídí, že JellyPot automaticky nahraný obrázek přepočítá na požadované velikosti. V našem případě vytvoří velikosti dvě:

 • original – jelikož jsme nezadali žádné další parametry, bude obrázek zachován přesně tak, jak ho nahrajeme.
 • thumb – obrázek bude zmenšen a v případě potřeby oříznut na rozměr 250×350. Pokud bychom nechtěli obrázek ořezávat, mohli bychom to zapsat:
  <Size name="web" width="max 250" height="max 350" />
  Tím bychom zařídili, že obrázek bude mít na šířku maximálně 250px a na výšku maximálně 350 – např. by tak mohl mít 200×350 nebo 250×250, podle poměru stran nahrávaného obrázku.

Velikost můžeme definovat jen jednu, dvě, nebo klidně i více – jejich počet není nijak omezen. Pojmenovat je můžeme libovolně, jen přirozeně musí být jméno každé v rámci jednoho <Img> jedinečné.

Kromě typu <Img> JellyPot zná ještě <SimpleImg>. Oproti <Img> podporuje i formáty GIF, PNG a SVG, ale neumožňuje automatickou změnu jejich velikosti. Pouze je dokáže nahrát a zobrazit na stránkách. Neobsahuje tedy žádné elementy <Size> a zapisuje se jako nepárový tag:

V administraci naplňte do představení autora libovolný obsah, abychom v dalším kroku měli s čím pracovat.

.aspx šablona

Vytvoříme stránku /cs/about.aspx a do ní dáme tento kód:

<%@ Page %>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <je:stylelink runat="server" href="/assets/css/main.css" />
    <title>O autorovi - Můj cvičný blog</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <je:a runat="server" class="logo" href="/cs/">Můj blog</je:a>
      <nav>
        <je:a runat="server" href="/cs/">Homepage</je:a>
        <je:a runat="server" href="/cs/about.aspx">O autorovi</je:a>
      </nav>
    </header>
    <main>
      <h1>O autorovi</h1>
      <p>
        <strong>Jméno:</strong>
        <je:item runat="server" field="about.name" />
      </p>
      <p>
        <strong>E-mail:</strong>
        <je:emaillink runat="server" field="about.email" />
      </p>
      <je:img runat="server" field="about.photo" size="thumb" />
      <je:item runat="server" field="about.text" tag="div" class="about" />
    </main>
  </body>
</html>

(Na http://localhost/mujblog/cs/about.aspx si můžete prohlédnout výsledek.)

Použili jsme dva nové controly:

 • <je:img> zařídí zobrazení obrázku. Control <je:img> slouží k výpisu polí typu <Img><SimpleImg>. V případě <Img> musíme atributem size určít, kterou velikost obrázku chceme. Pro pole typu <SimpleImg> se atribut neuvádí.
 • <je:emailLink> vytvoří e-mailový odkaz.

U controlu <je:item> pro výpis pole about.text jsme použili atributy tag="div"class="about". Zdánlivě stejného výsledku bychom dosáhli i tímto kódem:

<div class="about">
  <je:item runat="server" field="about.text" />
</div>

Rozdíl nastane, pokud v administraci pole text nebude vyplněno. V prvním případě se nevypíše nic, což je požadované chování; ve druhém by se vypsal prázdný element <div class="about"></div>, neboť žádný control nemůže nijak ovlivnit kód HTML kolem sebe.

Tím máme stránku „O autorovi“ pro zatím hotovou. Ještě se k ní v budoucnu vrátíme v části o zpracování formulářů.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad, něco není úplně pochopitelné nebo jste našli v tutoriálu chybu, rádi od vás uslyšíme.