Základy formulářů

Ukážeme si, jak JellyPot pracuje s formuláři. Podíváme se, jaké formulářové prvky podporuje. Zkusíme si také nějaký formulář vytvořit a data z něj odeslaná uložit do databáze.

Kompletní zdrojový kód příkladu najdete na https://github.com/JellyPot/tutorial/tree/02-01. Nebo máte-li nainstalovaný git, můžete ve své cvičné lokální složce JellyPot spustit příkaz
git init & git pull https://github.com/JellyPot/tutorial.git 02-01
(Jen si v takovém případě rozbalte jen samotný JellyPot bez boilerplate – to by vám pak git hlásil kolize.)

Formulářové controly jsou umístěny ve vlastním namespace. Proto jejich tagy začínají f:, na rozdíl od je: používaného u ostatních controlů systému JellyPot. Celý formulář se umísťuje do serverového tagu <form>. Ten se může ve stránce vyskytovat jen jedenkrát (vlastnost ASP.NET).

JellyPot podporuje dva typy formulářů – <f:CollectionForm><f:EmailForm>. My se nejprve podíváme na jednodušší <f:CollectionForm>, který slouží k uložení dat z formuláře do databáze. <f:EmailForm>, který navíc umí data poslat na zvolený email, si ukážeme v další kapitole.

Do <f:CollectionForm> se umísťují dvě šablony:

 • formTemplate – kód formuláře, který se zobrazí na stránce
 • sentTemplate – kód, který se zobrazí po odeslání formuláře

Pro práci s formulářovými poli můžeme ve formTemplate používat následující controly:

 • <f:input> – slouží k vygenerování <input type="text"/>
 • <f:textarea> – slouží k vygenerování <textarea>
 • <f:check> – slouží k vygenerování <input type="checkbox" />
 • <f:select> – slouží k vygenerování <select>
 • <f:hidden> – slouží k vygenerování <input type="hidden" /> – pole, jehož hodnota není zobrazena uživateli, obvykle se vyplňuje javascriptem
 • <f:const> – pole, které obsahuje buď předem danou neměnnou hodnotu, nebo systémovou hodnotu typu aktuální čas, IP adresa klienta, URL aktuální stránky, user-agent atp.
 • <f:sendbutton><input type="submit" /> – tlačítko pro odeslání formuláře

Kontaktní formulář

Vraťme se k našemu příkladu s blogem. Na stránku „O autorovi“ bychom chtěli přidat jednoduchý formulář pro poslání zprávy autorovi. Na konec stránky /cs/about.aspx vložíme tento kód:

...
<form method="post" runat="server">
  <f:CollectionForm runat="server" id="contact" targetCollection="message">
    <formTemplate>
      <label>Vaše jméno* <f:input runat="server"
                    id="name"
                    targetField="name" />
      </label>
      <label>Email*   <f:input runat="server"
                    id="email"
                    targetField="email" />
      </label>
      <label>Zpráva   <f:textarea runat="server"
                      id="message"
                      targetField="message" />
      </label>
      <f:sendButton runat="server" textValue="Odeslat" />
    </formTemplate>
    <sentTemplate>
      <p>Zpráva byla odeslána. Díky!</p>
    </sentTemplate>   
  </f:CollectionForm>
</form>
...

Atributem targetCollection controlu <f:CollectionForm> říkáme, že data z odeslaného formuláře chceme uložit do kolekce message. Jednotlivé formulářové prvky mají atributy targetField – ty říkají, do kterého pole určené kolekce se hodnota uloží. Atribut id je povinný, slouží k identifikaci formulářových prvků uvnitř systému JellyPot a také k vygenerování atributů name ve finálním HTML.

V našem příkladu tedy musíme do Site.config doplnit kolekci message a typ jejích prvků MessageItem:

...
<Vars>
  <Collection name="message" itemType="MessageItem" />
</Vars>
...
<Types>
  <Type name="MessageItem">
    <SimpleText name="name" />
    <SimpleText name="email" />
    <Text name="message" />
  </Type>
</Types>
...

Diskuze pod články

V atributu targetCollection controlu <f:collectionForm> lze použít i relativní cestu ke kolekci. Toho využijeme pro vytvoření diskuze pod články. Do Site.config doplníme typ BlogPostCommentItem a rozšíříme typ BlogPostItem:

...
<Types>
  <Type name="BlogPostCommentItem">
    <SimpleText name="email" />
    <SimpleText name="name" />
    <DateTime name="added" />
    <Text name="message" />
  </Type>
  <Type name="BlogPostItem">
    <SimpleText name="title" />
    <DateTime name="published" />
    <Text name="text" />
    <Collection name="comment" itemType="BlogPostCommentItem" />
  </Type>
</Types>
...

(Pozn.: Na pořadí typů v sekci Types nezáleží.)

Na konec /cs/blogpost.aspx před značku </je:content> ukončující obsah pro region main vložíme formulář:

<je:content runat="server" forRegion="main">
...
<form runat="server" method="post">
  <f:collectionForm runat="server" id="forumPost" targetCollection=".comment">
    <formTemplate>
      <label>Jméno* <f:input runat="server"
                  id="name"
                  targetField="name" />
      </label>
      <label>Email* <f:input runat="server"
                  id="email"
                  targetField="email" />
      </label>
      <label>Zpráva* <f:textarea runat="server"
                    id="message"
                    targetField="message" />
      </label>
      <f:const runat="server" constType="DateTime" id="added" targetField="added" />
      <f:sendButton runat="server" textValue="Odeslat" />
    </formTemplate>
    <sentTemplate>
      <p>Přidáno!</p>
    </sentTemplate>   
  </f:collectionForm>
</form>
</je:content>

Tím máme zařízeno, že uživatelé můžou přidávat pod jednotlivé články komenty. Vložené komenty ale ještě musím pod článkem vypsat. To už ale umíme. V principu se to nijak neliší např. od vypsání přehledu článků na homepage. Kompletní kód stránky bude vypadat takto:

<%@ Page %>
<%@ Register TagPrefix="uc" TagName="teaser" Src="~/controls/teaser.ascx" %>

<je:container runat="server" expect="blogPost">
  <je:master runat="server" href="~/masters/main.master" />

  <je:content runat="server" forRegion="head">
    <title><je:item runat="server" field=".title" /></title>
  </je:content>

  <je:content runat="server" forRegion="main">
    <je:item runat="server" field=".title" tag="h1" />
    <je:item runat="server" field=".published" tag="time" />
    <je:avar runat="server" href="category.aspx" container=".category">
      <je:item runat="server" field=".category.title" />
    </je:avar>
    <je:item runat="server" field=".text" tag="p" />
    <h2>Diskuse</h2>
    <je:repeater runat="server" source=".comment">
      <item>
        <div class="comment">
          <je:item runat="server" field=".name" tag="" />
          <je:item runat="server" field=".added" tag="time" />
          <je:item runat="server" field=".message" />
        </div>
      </item>
    </je:repeater>
    <h3>Přidejte příspěvek</h3>
    <form runat="server" method="post">
      <f:collectionForm runat="server" id="forumPost" targetCollection=".comment">
        <formTemplate>
          <label>Jméno* <f:input runat="server"
                      id="name"
                      targetField="name" />
          </label>
          <label>Email* <f:input runat="server"
                      id="email"
                      targetField="email" />
          </label>
          <label>Zpráva* <f:textarea runat="server"
                        id="message"
                        targetField="message" />
          </label>
          <f:const runat="server" constType="DateTime" id="added" targetField="added" />
          <f:sendButton runat="server" textValue="Odeslat" />
        </formTemplate>
        <sentTemplate>
          <p>Přidáno!</p>
        </sentTemplate>   
      </f:collectionForm>
    </form>
  </je:content>
</je:container>

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad, něco není úplně pochopitelné nebo jste našli v tutoriálu chybu, rádi od vás uslyšíme.