Časté problémy a jejich řešení

Instalace a konfigurace IIS je bohužel poměrně křehká záležitost a na každém systému se může chovat jinak (v závislosti na osobním nastavení systému). Kromě pevných nervů je potřeba ke zdárnému vyřešení i urputné googlení. Jelikož jsme si několika problémy prošli i sami, rádi bychom vám ulehčili cestu. Řešení nemusí nutně fungovat, ale je pravděpodobné, že máte-li na obrazovce stejnou chybu, uvedeným řešením se jí zbavíte.

HTTP Error 500.19 - Internal Server Error — The requested page cannot be accessed because the related configuration data for the page is invalid.

Pravděpodobně jste rozbalili startovní balíček systému JellyPot do svého profilu, například na plochu nebo do dokumentů. Je nutné složku přesunout někam jinam (například C:\inetpub\weby\mujblog).

Konfigurace běhu (runtime.config) nesplňuje potřebná pravidla. — Popis: Nelze vytvořit datový soubor: Access to the path '…\upItems\data\xmlVars.data.config' is denied.

IIS nemá oprávnění zapisovat do adresáře upItems (v rootu stránky). Najděte si tento adresář, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti. V kartě Zabezpečení klikněte na Upravit… V nově otevřeném okně označte skupinu uživatelů Users (…) a zatrhněte Povolit u položky Úplné řízení a potvrďte. Pokud by toto nepomohlo, zkuste totéž nastavit i u dalších uživatelů, u kterých by to mohlo dávat smysl.

Uvítací stránka IIS se nezobrazuje

V IIS označte Fondy aplikací, zvolte DefaultAppPool a v pravém sloupci klikněte na Upřesnit nastavení... V nově otevřeném okně nastavte Načíst profil uživatele na FALSE a potvrďte.

This configuration section cannot be used at this path. This happens when the section is locked at a parent level. Locking is either by default (overrideModeDefault="Deny"), or set explicitly by a location tag with overrideMode="Deny" or the legacy allowOverride="false".

V příkazové řádce s administrátorskými právy (rozklikněte nabídku Start, napište cmd a na nalezený cmd klikněte pravým tlačítkem a zvolte Spustit jako správce) spusťte příkaz:

%windir%\system32\inetsrv\appcmd unlock config -section:system.webServer/modules

Tím byste měli odemknout vše, co je potřeba a IIS by měl načíst moduly systému JellyPot.

HTTP Error 403.14 – Forbidden The Web server is configured to not list the contents of this directory

Zkontrolujte, zda-li jste opravdu v IIS nastavili správně .NET verzi alespoň 3.5 (viz Instalace a konfigurace IIS). Pokud ano a problém přetrvává, z příkazové řádky s administrátorskými právy (rozklikněte nabídku Start, napište cmd a na nalezený cmd klikněte pravým tlačítkem a zvolte Spustit jako správce) spusťte příkaz:

C:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe –ir

* verze se může lišit, překontrolujte

a poté IIS restartujte příkazem

iisreset

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad, něco není úplně pochopitelné nebo jste našli v tutoriálu chybu, rádi od vás uslyšíme.